Nápověda

« Zpět

Úvod

eShop ČD je internetový obchod, který poskytuje následující služby:

 • Nákup vnitrostátních a mezinárodních jízdních dokladů,
 • nákup místenek, lůžkových a lehátkových příplatků, rezervací pro kola, doplňkových služeb, jízdních dokladů na autovlak
 • nákup jízdních dokladů pro psa a dokladů pro zavazadla (kola),
 • podej žádosti o In Kartu a dokoupení zákaznických aplikací do hotové In Karty,
 • prolongaci zaměstnaneckého jízdného.

Elektronické doklady si můžete vytisknout na vlastní tiskárně s dostatečnou kvalitou tisku. U vnitrostátních jízdních dokladů (vyjma lehátek a lůžek) lze ve vlaku nahlásit pouze 6-místný kód transakce, který si můžete nechat zaslat na svůj mobilní telefon. Pro platbu se používá platební portál GP webpay a PaySec. Před vlastním nákupem je třeba se seznámit s Pravidly pro nákup v eShop ČD.

Pro správnou funkci aplikace je doporučeno mít zapnutý javascript a povolené otevírání nových oken. Pro tisk a prohlížení elektronických dokladů je potřebné mít nainstalován prohlížeč PDF souborů (např. Acrobat Reader) a tiskárnu.

Většina stránek eShop ČD má k dispozici kontextovou nápovědu k dané stránce. K nápovědě ve stránce se dostanete pomocí odkazu v levé horní části stránky.

Nákup na eShop ČD lze provést bez registrace nebo jako registrovaný uživatel. Po registraci není nutné při každém nákupu opakovaně vyplňovat údaje o zákazníkovi (jméno, číslo průkazu nebo číslo In Karty).

Registrace uživatele

Registrace do eShop ČD sestává ze dvou kroků - registrace a aktivace uživatelského účtu. V prvním kroku musíte vyplnit registrační formulář.

Povinné registrační údaje:

 • Email – slouží pro aktivaci registrace, zasílání jízdních dokladů a jako login pro přihlášení uživatele,
 • Jméno – křestní jméno uživatele,
 • Příjmení – příjmení uživatele,
 • Heslo – heslo, kterým se budete přihlašovat do systému,
 • Potvrzení hesla – zopakování hesla pro kontrolu správnosti zápisu.

Po stisku tlačítka Registrovat bude provedena kontrola správnosti zadaných údajů. Pokud uživatel zadaného přihlašovacího jména již existuje nebo je některý ze zadaných údajů chybný, zobrazí se pod příslušným polem text s popisem chyby. V případě, že jsou všechny údaje správné, dojde k jejich odeslání a zobrazí se zpráva o výsledku registrace. Pokud registrace proběhla v pořádku, odešle se na elektronickou adresu aktivační zpráva. Dokud není uživatelský účet aktivován, není možné se do systému přihlásit. Aktivaci musíte provést nejpozději do 24 hodin od registrace.

EShop ČD nabízí dále možnost registrace osobního průkazu nebo In Karty. Tato je funkce přístupná pouze registrovaným uživatelům po přihlášení. Provádí se volbou „Upravit profil“ v menu na pravé straně v sekci „Nákupní košík“. Pro tuto registraci jsou požadovány následující údaje:

 • Číslo průkazu: číslo osobního dokladu vydaného orgánem státní správy (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) nebo číslo jiného průkazu s fotografií, viz Pravidla pro nákup v eShop ČD,
 • číslo In Karty: číslo a datum narození držitele
 • telefonní číslo (nepovinný údaj)

Číslo osobního průkazu nebo In Karty se po přihlášení přenáší do formuláře jízdenky v nákupním košíku a nemusíte ho znovu zadávat. Registrovat lze také In Kartu bez aplikací a bez elektronické peněženky.

Změna registrace

Po stisku tlačítka Uložit změny bude provedena kontrola správnosti zadaných údajů. Pokud je některý ze zadaných údajů chybný, zobrazí se pod příslušným polem text s popisem chyby. V případě, že jsou všechny údaje správné, dojde k jejich odeslání a zobrazí se zpráva o výsledku změny registrace.

Změny některých údajů se projeví až po dalším přihlášení.

Rychlý nákup

1. Zadání parametrů spojení

Nabídky výchozích a cílových míst obsahují pouze stanice, které jsou na drahách spojů, na které je možné pořídit doklad eTiket. Vyhledávána jsou pouze spojení, na které je možno zakoupit eTiket.

Pokud použijete přepínač Odjezd znamená to, že se zadaný datum a čas při vyhledávání chápe jako nejdříve možný odjezd z výchozí stanice. Pokud použijete přepínač Příjezd znamená to, že se zadaný datum a čas při vyhledávání chápe jako nejpozdější možný příjezd do cílové stanice.

U dokladů eTiket do zahraničí (vyjma Slovenska) je jako výchozí nastaveno datum, které je od aktuálního data posunuto o 3 dny (předprodej těchto jízdních dokladů končí nejpozději 3 dny před odjezdem).

Neurčíte-li přesný tarifní název stanice, z/do které chcete cestovat, bude jízdenka automaticky vystavena z/do nejvýznamnější stanice daného města (např. Praha hl. n., Berlin Hbf.).

V případě, že zadáte chybné datum (čas), bude pro vyhledávání použito aktuální datum (čas). Pokud je zadané datum mimo rozsah platnosti jízdního řádu, je automaticky transformováno na hraniční datum platnosti jízdního řádu (tzn. pokud je zadáno datum menší než počátek platností jízdního řádu, je výsledné datum nastaveno na první datum platnosti jízdního řádu, pokud je zadáno datum větší než je konec platnosti jízdního řádu, potom je výsledné datum nastaveno na poslední datum platnosti jízdního řádu). Pro jaké datum a čas bylo skutečně vyhledání spojení provedeno je patrné v přehledu nalezených spojení.

Dále se zvolí typ dokladu, vozová třída, počet a věk cestujících a případné slevy na jízdném.

Při zaškrtnutí políčka „Pro každého cestujícího vlastní jízdenku“ obdrží každý cestující svůj vlastní jízdní doklad. Současně však nemůže být poskytnuta sleva pro skupiny (jízdné se pak počítá za každou osobu zvlášť, což může vést k celkově vyšší ceně). Tato funkce je dostupná pro maximálně 6 cestujících. Jedná-li se o vlak, jehož místenkování zajišťují České dráhy (zpravidla vlak, jehož výchozí stanice leží na území ČR), bude mít každý cestující vlastní jízdní doklad a současně místa budou vedle sebe. Rezervační systémy cizích železničních správ však tuto funkci nepodporují, a není tedy možné garantovat, že místa budou vedle sebe.

2. Přehled nalezených spojení

Stránka obsahuje seznam vyhledaných spojení odpovídající Vašemu zadání z předchozího kroku. Seznam obsahuje základní informace o jednotlivých spojích. Pod přehledem vyhledaných spojení je rekapitulace Vašeho zadání z předchozího kroku.

Vzhledem k tomu, že v rámci kontroly datumu a času na vstupním formuláři mohlo dojít k jejich změně oproti původnímu zadání, zkontrolujte si prosím k jakému datu bylo spojení vyhledáno.

Na základě zadaných parametrů o cestujících eShop ČD optimalizuje cenovou nabídku tak, aby byla za daných okolností nejvýhodnější.

Po stisku tlačítka

 • Koupit se otevře stránka s možností volby doplňkových služeb (místenka, zavazadla, přepravné pro psa)
 • Nové zadání se vrátíte na formulář pro zadání parametrů pro hledání spojení. Formulář bude nastaven na výchozí hodnoty.
 • Dříve se provede vyhledání dřívějších spojení a seznam bude o takto nalezená spojení rozšířen.
 • Později se provede vyhledání pozdějších spojení a seznam bude o takto nalezená spojení rozšířen.
 • Změnit cenu se zobrazí jako první cena, která je za daných podmínek nejvýhodnější. Dále je zobrazena alternativní nabídka, která je cenově méně výhodná, ale má jiné podmínky nebo rozšířený rozsah použití. Doporučenou nabídku můžete stiskem tlačítka „Vybrat“ změnit.

3. Doplňkové služby

Místenka s rezervací místa pro kolo nebo samostatná rezervace pro kolo jsou integrovány jako součást běžného nákupu, v záložce Úvod (rychlý nákup) nebo je můžete je zakoupit také samostatně volbou Typ dokladu a výběrem "doplňkové služby, rezervace". V kroku 2 nákupu pak již volíte požadovanou Doplňkovou službu (Rezervace místa ve vlaku, přeprava zavazadel, přeprava psů, informační SMS servis)

U vlaků s povinnou rezervací místa pro kolo je volba "Rezervace pro kolo" zaškrtnuta bez možnosti změny.

Informační SMS servis.
Tato služba je zdarma. Slouží k průběžnému informování cestujícího o mimořádnostech na trase jeho cesty.

Parkovací voucher

Tuto službu naleznete v hlavním menu pod záložkou Doplňkové služby. Služba je aktivní pouze v případě, že výchozí nebo cílová stanice je Česká Třebová.

Po stisku tlačítka:

 • Nové zadání se vrátíte na formulář pro zadání parametrů pro hledání spojení. Formulář bude nastaven na výchozí hodnoty.
 • Změnit zadání se vrátíte na pro zadání parametrů pro hledání spojení. Formulář je již přednastaven podle minulého hledání.

4. Rekapitulace požadavku

Stránka obsahuje souhrn zvolených údajů. V případě, že se zákazník předtím již přihlásil, jsou údaje o typu průkazu a jménu předvyplněny dle údajů z registrace. Neregistrovaný zákazník v druhé polovině stránky zadá:

 • Typ průkazu,
 • Jméno a příjmení osoby, která bude cestovat,
 • Při zadávání In Karty je zadáváno číslo In Karty a datum narození držitele In Karty, automaticky je pak pro kontrolu zobrazeno jméno držitele In Karty.

Tlačítkem „Použít stejné jméno pro všechny jízdní doklady“ dojde k vyplnění informací o cestujícím dle údajů zadaných u prvního dokladu. Údaje jsou neaktivní (není možné je změnit). V případě, že chcete údaje o některém z cestujících změnit, opětovným kliknutím na tlačítko „Použít stejné jméno pro všechny jízdní doklady“ se údaje v jednotlivých řádcích stanou aktivní a lze je libovolně měnit.

Telefonní číslo

Toto pole se zobrazuje pouze při požadavku na jakékoliv vnitrostátní doklady. Vyplněním telefonního čísla budou informace o jízdence zaslány formou SMS na zvolené číslo po dokončení nákupu. Informace obsahují 6-místný kód transakce, který postačuje nahlásit při kontrole ve vlaku a základní údaje o jízdence. Tato funkce plnohodnotně nahrazuje dřívější možnost vyzvednutí jízdních dokladů na pokladně nebo v jízdenkovém automatu.

5. Nákupní košík

Stránka obsahuje celkový přehled nákupu. Zákazník si zvolí, zda chce nákup provést jako registrovaný uživatel (tj. musí se přihlásit), nebo nákup bez registrace.

Kolik platných položek a za jakou celkovou cenu máte v daném okamžiku v nákupním košíku se Vám zobrazuje v horní části stránky. Pokud máte v nákupním košíku alespoň jednu platnou položku, zobrazí se tlačítko Zaplatit.

Po stisku tlačítka Zaplatit dojde ke kontrole minimální a maximální ceny nákupu (viz. Pravidla pro nákup v eShop ČD) a ke kontrole, zda nejsou na více dokladech pro stejný vlak, datum a relaci uvedeny shodné údaje o cestujícím. Tato kontrola se netýká dokladů pro děti od 6 - 10 let. Zde se předpokládá, že dítě nemá vlastní identifikační průkaz, a proto se za něj prokazuje jiný cestující (na dokladu musí být uvedeny identifikační údaje této osoby).

Vyplňte pole pravdivými údaji. Údaje budou na zakoupeném dokladu uvedeny a budou kontrolovány vlakovým personálem.

Po odsouhlasení Pravidel pro nákup v eShop ČD můžete zvolit způsob úhrady dokladů, buď platební kartou nebo platebním nástrojem PaySec. K žádnému údaji, který zadáváte na stránkách platebního portálu, nemají České dráhy přístup, dozvíme se pouze výsledek ověření.

V případě, že ověření Vaší platební karty nebo úhrada z konta PaySec proběhne v pořádku, zobrazí se Vám stránka se zprávou o zaplacení a otevře se nové okno se zakoupeným dokladem ve formátu PDF. V případě, že se Vám okno neotevře, máte možnost jej otevřít pomocí odkazu, který se nachází pod textem o zaplacení nákupního košíku. Současně je PDF soubor odeslán i na Vaši elektronickou adresu zadanou při registraci.

Po úspěšném dokončení nákupu je zaplacený nákupní košík přesunut do Historie nákupů (přístup do ní mají registrovaní uživatelé po přihlášení pomocí odkazu v menu na pravé straně).

In Karta

Žádost o In Kartu on-line

Stránka zobrazí všechny druhy aplikací na In Kartě, které lze prostřednictvím eShop ČD zakoupit. Po stisku tlačítka Koupit u vybraného druhu In Karty se zobrazí stránka pro zadání položek nutných pro žádost o In Kartu. Všechny položky jsou povinné (pokud u nich není stanoveno jinak). Stránka je rozdělena na čtyři sekce:

 • Fotografie žadatele – v této sekci připojte k žádosti fotografii žadatele (fotografie musí splňovat uvedené požadavky),
 • Informace o kartě – specifikace aplikace na In Kartě, její platnosti a stanice výdeje (v této stanici bude možné hotovou kartu vyzvednout),
 • Údaje o žadateli – informace o žadateli nutné k vydání karty,
 • Údaje o zákonném zástupci – informace o zákonném zástupci (pokud jsou nutné).

Při změně aplikace (položka formuláře Aplikace) automaticky dochází ke změně možných platností (položka formuláře Platnost), které je k dané aplikaci možné nastavit.
V položce Žel. stanice výdeje karty vyberte železniční stanici, kde si chcete vyrobenou In Kartu vyzvednout. Karta bude v této stanici přichystána od data, které bude uvedeno v rekapitulaci Vaší žádosti po stisku tlačítka Odeslat (položka rekapitulace Datum možného výdeje).

Po stisku tlačítka:

 • Procházet (v sekci Fotografie žadatele) se otevře okno pro výběr souboru s fotografií žadatele z disku.
 • Zobrazit (v sekci Fotografie žadatele) se vpravo od tlačítka zobrazí fotografie, kterou je připojena k žádosti.
 • Změnit (v sekci Fotografie žadatele) se skryje zobrazená fotografie a umožní se změna výběru souboru s fotografií.
 • Výchozi hodnoty se žádost uvede do stavu před vyplněním.
 • Odeslat se provede ověření, zda jsou všechna pole žádosti správně vyplněna a otevře se stránka s rekapitulací žádosti.

Žádost o In Kartu on-line - potvrzení

Stránka obsahuje rekapitulaci Vaší žádosti o In Kartu. Rekapitulace obsahuje i cenu, kterou zaplatíte za In Kartu s příslušnou aplikací.

Po stisku tlačítka:

 • Upravit požadavek se vrátíte na formulář pro pořízení žádosti, kde můžete změnit její parametry.
 • Vložit do košíku se žádost o In Kartu vloží do Vašeho nákupního košíku a zobrazí se jeho aktuální obsah.

Traťové jízdenky

Nabídka traťových jízdenek je integrována v záložce In Karta. Nabídky výchozích a cílových míst obsahují stanice na síti ČD, na které je možné pořídit elektronickou traťovou jízdenku (platí podmínka traťové jízdenky do 120 km).

Platnost od – je vyplněna aktuálním datem, pomocí kalendáře si můžete nastavit požadované datum, od kdy má traťová jízdenka platit.
Třída – je vyplněno pro 2. vozovou třídu, pokud požadujete 1. vozovou třídu, zvolte 1. tř.
Doklad – v roličce se nabízí doklady, které je možno zakoupit (traťová jízdenka měsíční, traťová jízdenka čtvrtletní.

Volbu IN 25, IN 50 / IN junior, IN senior použijte v případě:

 • Jste-li držitelem In Karty s platnou zákaznickou aplikací,
 • nebo budete-li zároveň s traťovou jízdenkou žádat o pokračovací In Kartu s aplikací IN 25, IN 50, IN Senior,
 • pokud jste majitelem žákovského průkazu, lze jej kombinovat s traťovou jízdenkou, máte-li průkaz potvrzený pro relaci traťové jízdenky, a to zakliknutím kolonky "mám žákovský průkaz".

V případě, že zadáte chybné datum, bude pro vyhledávání použito aktuální datum. Pokud je zadané datum mimo rozsah platnosti jízdního řádu, je automaticky transformováno na hraniční datum platnosti jízdního řádu (tzn. pokud je zadáno datum menší než počátek platností jízdního řádu, je výsledné datum nastaveno na první datum platnosti jízdního řádu, pokud je zadáno datum větší než je konec platnosti jízdního řádu, potom je výsledné datum nastaveno na poslední datum platnosti jízdního řádu).

Po stisku tlačítka:

 • Nové zadání – se nastaví všechna pole formuláře do původní podoby.
 • Vyhledat – se provede ověření a otevře se stránka s výsledkem.

Na stránce „Parametry jízdního dokladu“ zadáte výchozí a cílovou stanici traťové jízdenky a její směrování, první den platnosti, vozovou třídu, období platnosti (měsíční nebo čtvrtletní) a slevu.

Využití traťové jízdenky zakoupené prostřednictvím eShop ČD je možné pouze ve spojení s platnou In Kartou. To znamená, že i v případě, kdy zvolíte „obyčejné jízdné“, bude nutné si zakoupit i In Kartu.

Na stránce „Vybraný požadavek“ se zobrazí rekapitulace Vašeho požadavku. Po stisku tlačítka:

 • „Žádost o novou In Kartu“ budete přesměrováni na žádost o In Kartu on-line (zvolte v případě, že nejste držitelem In Karty a požadujete zakoupit společně In Kartu a traťovou jízdenku).
 • „Dokoupit na In Kartu“ budete přesměrováni na formulář, do nějž zadáte údaje o Vaší In Kartě. V následujícím kroku se zobrazí rekapitulace Vaší traťové jízdenky a budete přesměrováni do Nákupního košíku.

Dokoupení aplikace

Pokud jste při registraci zadali číslo a platnost Vaší In Karty – pole Číslo In Karty a Platnost In Karty jsou přednastaveny. Požadujete-li dokoupit aplikaci pro držitele jiné In Karty, je nutné toto změnit.

Do pole datum narození vyplňte datum narození držitele In Karty.

Po stisku tlačítka:

 • Pokračovat – zobrazí se Vám nabídka aplikací, které lze k In Kartě dokoupit.

Režijní výhody ČD

Jako první krok (jednotlivé kroky nákupu jsou graficky znázorněny v navigaci v horní části stránky), vedoucí k platbě prolongace, je zadání požadavku na prolongaci.

Pole formuláře:

 • Číslo In Karty – číslo In Karty, pro kterou je prolongace požadována,
 • Datum narození – datum narození držitele In Karty.

V případě, že chybně zadáte číslo In Karty, případně datum v nesprávném tvaru, budete na tuto skutečnost upozorněni chybovým hlášením pod příslušným polem formuláře.

Po stisku tlačítka:

 • Nové zadání se nastaví všechna pole formuláře na výchozí hodnoty.
 • Potvrdit se provede ověření, zda pro dané parametry existuje In Karta a zda umožňuje prolongaci.

Pokud In Karta existuje a umožňuje prolongaci, zobrazí se rekapitulace Vašeho požadavku a cena prolongace. V případě, že In Karta nesplňuje kritéria pro prolongaci nebo dojde k chybě při ověřování požadavku, zobrazí se text s popisem důvodu.

Menu „Nákupní košík“ po pravé straně

Historie nákupů

Stránka obsahuje údaje o všech nákupech registrovaného uživatele v minulosti. Informace jsou řazeny od nejnovějšího nákupu po nejstarší. Seznam obsahuje (v hlavičce nákupu):

 • Číslo objednávky – evidenční číslo, pod kterým je nákup veden,a které je vytištěno na dokladu eTiket,
 • Datum – datum uskutečnění nákupu,
 • Cenu – celková částka zaplacená za nákup,
 • odkaz Doklady (PDF) – otevře nové okno, kde se zobrazí PDF soubor s dokladem eTiket.

Ke každému nákupu je zobrazen seznam dokladů, které byly v rámci nákupu pořízeny. Každá položka obsahuje stručnou rekapitulaci dokladu. Uvedené údaje jsou závislé na typu dokladu.

Pokud doklad splňuje podmínky pro reklamaci, je u něj uveden odkaz na reklamační přihlášku. Doklady, které byly reklamovány jsou podbarveny šedou barvou a opakovaná reklamace již není možná.
Pokud byla reklamace kladně vyřízena, zobrazí se odkaz na dobropis - Dobropis (PDF).

Zvláštním záznamem nákupu je reklamační přihláška, která obsahuje v popisu číslo reklamovaného dokladu. Pokud byla reklamace uznána, zobrazí se odkaz na dobropis (jako u reklamovaného dokladu) a záznam je podbarven zelenou barvou. V případě zamítnutí reklamace je záznam podbarven červeně a popis obsahuje důvod zamítnutí reklamace (pokud byl udán).

Stav žádosti o In Kartu on-line

Stránka obsahuje údaje o všech Vašich žádostech o In Kartu podaných prostřednictvím eShop ČD. Informace jsou řazeny od nejnovější (naposledy vloženou) po nejstarší žádost.

Seznam obsahuje:

 • Číslo karty – přidělené číslo In Karty,
 • Žádost vložena – datum, kdy byla žádost vložena do systému,
 • Jméno žadatele – jméno a příjmení žadatele,
 • Stav zpracování – poslední stav žádosti v systému.

Upravit profil

Tato funkce přístupná pouze registrovaným uživatelům po přihlášení. Stránka umožňuje změnit přihlašovací údaje do všech webových aplikací Českých drah a údaje používané pro eshop ČD. Můžete zde provést registraci osobního průkazu nebo In Karty. Pro tuto registraci jsou požadovány následující údaje:

 • číslo průkazu: číslo osobního dokladu vydaného orgánem státní správy (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) nebo číslo jiného průkazu s fotografií
 • číslo In Karty: číslo a datum narození držitele
 • telefonní číslo (nepovinný údaj)

Uplatnění práva z přepravní smlouvy

V záložce "Vrácení dokladu" vložte do pole "kód transakce" 6-místný kód, který naleznete na eTiketu nad grafickým 2D kódem. Po vyplnění potřebných údajů a stisku tlačítka "Odeslat" Vám bude vygenerován doklad "Potvrzení o přijetí práva z přepravní smlouvy".

Načítám data...